Türkülerle Gömün Beni Notaları

Eser Güler Duman tarafından 1994 yılında seslendirilmiştir. Üstelik bestenin değer açısından büyük bir önemi bulunmaktadır. Eserin o dönemde ve bu dönemde oldukça ilgi toplaması gerçeklerden esinlenerek yazılmasındandır. Eser bu dönemde de çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilmektedir. Üstelik eserin o dönemin izlerini taşıması da sevilmesinde ki önemli nedenlerdendir. 

Türkülerle Gömün Beni Notaları

Türkülerin notaları gerek beste gerekse söyleyiş açısından oldukça namelidir. Nakarat kısmındaki vurgularda çok dikkat ile yapılmaktadır. Üstelik eseri Güler Duman gibi name ve duygu yoğunluğu açısından seslendirebilen çıkmadı. Elbette seslendiren birçok sanatçı mevcut. Ancak Güler Dumanın hayatını içeren eseri, yine Güler Dumandan başka kimse duygulu okuyamadı.

Mi Fa Fa Sol Mi Fa Mi Re Mi Re Do Re Mi Fa Mi Re Mi

Re Do Re Do Sib Do Re Mi Re Do Do Re Sib Sib Do La

La Sib Do Re Do Re Sib Sib Do La Sib La Sol La Sib Do Re Mi Mi Fa Fa Sol Mi Fa Mi Re Mi Re Do Re Mi Fa Mi Re Mi Re Do Re Do Sib Do Re Mi Re Do Do Re Sib Sib Do La

La Sib Do Re Do Re Sib Sib Do La Sib La Sol La La La Sib Do Re Mi Fa Sol La Sol La La Sol La Sol Fa#3 Sol Fa#3 Mi Fa#3 Sol Fa#3 Sol Fa#3 Sol Fa#3 Mi Mi Fa Re Sol La

La Sol La Sol Fa#3 Sol Fa#3 Mi Fa#3 Sol Fa#3 Sol Fa#3

Sol Fa#3 Mi Mi Fa Re Mi Mi Fa Fa Fa Mi Mi Mi Re Re Mi

Do Mi Re Mi Mi Re Mi Re Do Re Do Sib Do Do Re Mi Re Do Re

Do Sib Do Sib La Sib Do Re Do Sib Do Sib La Sib La Sol La Sib Do Re Mi Mi Mi Fa Sol Fa Mi Fa Mi Re Mi Mi Do Do Re Mi Mi Re Mi Do Re Do Sib Do Re Mi Re Do Re Sib Do Sib La

Sib Do Do Sib Do Sib La Sib La Sol La La La La La Mi Mi Fa Sol Fa

Mi Fa Mi Re Mi Mi Do Do Re Mi Mi Re Mi Do Re Do Sib Do Re Mi Re Do Re Sib Do Sib Sib Do Do Sib Do Sib La Sib La Sol La La La La La

Leave a Reply