Müzikte Nota

Müzik, insanoğlunun tarihi kadar eski ve bir o kadar da büyüleyicidir. Tarih boyunca insanların
yaşadığı sevinçlerine, üzüntülerine, zafer kutlamalarına ve yaşanan daha birçok olayda merkez de yer
almış, yaşanan hissin en etkili parçası olmuştur.

Müzikte Nota;

Nota hakkında aslında genel tabiriyle bir tanım yapmak gerekirse seslerin
yüksekliklerini ve sürelerini belirtmemize yardımcı olan işaretlerdir demek yeterli olacaktır.
Bizler yazıda harflerle iletişim kuruyorken müzikte bu görevi notalar üstlenir.  Müziğin
okunarak yazıya dökülmesinde kullanılan şekiller de demek mümkündür aslında.
Müzikte toplam 7 adet nota bulunur. Notaları isimlendirmek amacıyla iki temel
sistem kullanılmıştır.  Bu sistemlerden ilki Türkiye’de de kullanılan Aziz Lohanne Battista
ilahisinin ilk hecelerinden isimlerini alan do-re-mi sistemidir. İlahi ‘’ut’’ hecesi ile başlamasına
rağmen bu ilk hece sonradan ‘’do’’ olarak kullanılmaya başlanmıştır. İkincisi ise ağırlıklı olarak
İngiltere, Almanya gibi kuzey ülkelerinde kullanılan A-B-C sistemidir.

Türkiyedeki kullanımı olan Aziz Lohanne Battista ilahisini göz önünde bulunduracak
olursak ‘’Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si’’ adında 7 notamız bulunmakta.

Notaların Kullanımı;

Müziğin yazıya dökülmesine yarayan notalar, birbirine paralel olan 5 yatay çizgiden ve
4 boşluktan oluşan ‘’Porte’’ diğer adıyla dizek üzerine yazılır. Notaların süresi notaların
yazıldığı ritmik değer ile belirlenir. Ritim, bir dizede veya bir notada uzunluk veya ses
özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasıyla oluşan ses uygunluğudur.
Ritmik değerler kendi içerisinde bir düzene sahiptir. Müzik yazısında belirlenen bir temel
nota alınarak ona belirli bir süre atanır ve diğer bütün notalar belirlediğimiz temel notaya
oranla kendi değerlerini alır. Bu notaların her birinin değerine eşit olan es karşılıkları bulunur.
Esler müzikte sessizliği ifade eder.


Leave a Reply