Maçka Yolları Notaları

Maçka yolları türküsü anonim bir türkü olarak geçer. Birçok kişi tarafından seslendirilmesine rağmen sözlerinin kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir. 2014 senesinde Hakan Altun’un Maçka Yolları Taşlı adlı albümünde yeniden seslendirmesi ile birçok kişi tarafından hatırlanmıştır. Bu şarkı uzun yıllar önce ortaya çıkmıştır.

Maçka Yolları Türkü Hikayesi

Maçka Yolları türküsü günümüzde hala sevilerek söylenen türkülerden bir tanesidir. Ancak bu türkünün çok önemli bir de hikayesi vardır. Bu türkü de bugün bizlere ulaşmasına rağmen aslında Kurtuluş Savaşı döneminde askerlik yapan genç çocuklar için bir ağıt olarak söylenmiştir. Bu savaşta çocuk yaştaki oğullarını askere gönderen anne ve babalar acılarını dökmek için türküyü kullanırdı. Eski zamanlarda ağıt olarak kullanılan türküdür. O dönemden bu zamana kadar değişimler yaşayarak gelmiştir.

DO RE Mi Notaları : 


Do Sib2 Do Sib2 Sib2 Sol Re Do Sib2 Do Sib2 La La La Do
Sib2 Do Sib2 Sib2 Sol Re Do Sib2 Do Sib2 La La La Re Re
Re Re Re Re Do Sib2 Do Sib2 Do Sib2 La La La Re Re Re Re Re Re Do Sib2 Do Sib2 Do Sib2 La La La Do Sib2 Do Sib2 La Sol Re Do Sib2 Do Sib2 La La La Do Sib2 Do Sib2 La Sol Re Do Sib2 Do Sib2 La La La

Leave a Reply