Gel Seninle Danışalım Türküsü

Gel seninle danışalım türküsü 2014 yılında Canan Başkaya’nın, Merhamet Kıl adlı albümünde gösterime girdi. Bu türkü çoğu kişi tarafından da söyleniyor. Yani sanatçılar hala bu türküyü söylemeye devam ediyorlar. Türkünün içerisinde bulunan nakaratlar veya söylemler, genel olarak yaşanmışlıkları ifade ediyor. Yani içerisinde bir duyguyu barındırıyor. Bu yüzden de dinlendiği zaman bir hüzün uyandırıyor.

Gel Seninle Danışalım Bestesi Nota

Gel seninle danışalım türküsü, Spotify, YouTube veya Deezer platformunda bulunuyor. Çünkü müziğin yapısı gereği duygusallığı içerisinde barındırıyor ve bu duygusallık önemli bir platformdur. Dinlenmesi oldukça olası bir durum. Çünkü Türkiye üzerinde duygusal müzikler veya türküler oldukça sevilen klasmandaki eserlerdir.

 

Do Re Re Re Re Sib2 Do Sib2 Mi Mi Re Mi Re Re Sib2 Do Do Sib2 Sib2 La Re

Re Sib2 Re Do Do Sib2 Sib2 Sib2 La La Sol Do Do Sib2 Do Sib2 Sib2 La La La La

La La La Fa#3 Sol La La Do Re Re Re Re Sib2 Do Sib2 Mi Mi Re Mi Re Re Sib2

Do Do Sib2 Sib2 La Re Re Sib2 Re Do Do Sib2 Sib2 Sib2 La La Sol Do Do Sib2 Do

Sib2 Sib2 La La La La La La La Fa#3 Sol La La Do Re Mi Mi Mi Fa#3 Sol Fa Mi M

Re Re Sib2 Do Mi Mi Re Re Sib2 Do Do Sib2 Sib2 La Re Re Do Do Sib2 Sib2 La La

Sol Do Do Sib2 Do Sib2 Sib2 La La La La La La La Fa#3 Sol La La Do Re Re Re Re

Sib2 Do Mi Mi Re Re Sib2 Do Do Sib2 Sib2 La Re Re Do Do Sib2 Sib2 Sib2 La La

Sol Do Do Sib2 Do Sib2 Sib2 La La La La La La La Fa#3 Sol La La Do Re Re Re

Re Sib2 Do Mi Mi Re Re Sib2 Do Do Sib2 Sib2 La Re Re Do Do Sib2 Sib2 Sib2 La

La Sol Do Do Sib2 Do Sib2 Sib2 La La La La La La La Fa#3 Sol La La


Leave a Reply