0

Mi Re Re Re Re Do Do Do Re Mi Sib2 Do Do Do Sib2 Do Re Sib2 Sol La Sib2 Do Re Sib2 La Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La La Sib2 Do La Sib2 Do La La La La La La La La La La La Sol Do Sib2 Do Re Re Re Re Re Re Re Re Do Re Re Re Re Mi Do Re Do Sib2 La Re Sol Mi Do Re Do Sib2 La Sib2 Do Re Re Sib2 Do Do Do Do Do Re Sib2 Do Do Do Re Sib2 La Do Sib2 Do Re Do Sib2 La Re Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La La Sib2 Do La Do Sib2 La La La La La Fa#3 Sol La La La Fa#3 Sol La La La La Fa#3 Sol Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Sol Fa#3 Mi Mi Mi Mi Mi Fa Re Fa Mi Re Re Re Re Re Do Re Re Re Re Mi Re Re Re Re Re Re Do Re Mi Sib2 Do Do Do Sib2 Do Re Sib2 La La Sib2 Do Re Sib2 La Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La La Sib2 Do La Sib2 Do La La La La La La La La La La La

 

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi