0

Mi Fa Re Re Re Re Re Re Re Do Re Do Re Mi Do Do Do Do Do Sib2 Do Do Do Sib2 Sib2 Do Sib2 Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La La Sib2 Do La La La La La La La La Fa#3 Sol La La La La Fa#3 Sol La La La La La Mi Fa Re Re Re Re Re Do Re Do Re Do Re Do Re Mi Do Do Do Do Do Sib2 Do Do Do Sib2 Sib2 Do Sib2 Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La La Sib2 Do La La La La La La La La Fa#3 Sol La La La La Fa#3 Sol La La La La La La Sol Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La La Sib2 Do La La La La La La La La Fa#3 Sol Sol Fa#3 Sol Mi Fa#3 Re Fa#3 Sol La La La La La La Fa#3 Sol Sol Mi Mi Mi Mi Fa Re Mi Re Mi Fa Re Re Re Re Re Re Re Re Re Fa#3 Sol Mi Mi Mi Mi Mi Re Mi Fa Re Mi Re Mi Mi Fa Re Re Re Re La Sol La Sib2 Do Re Mi Mi Fa Re Re Re Re Re Re Re Do Re Do Re Mi Do Do Do Do Do Sib2 Do Do Do Sib2 Sib2 Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La La Sib2 Sib2 Do La La La La La Sol La Sib2 Do Re Mi Mi Fa Re Re Re Re Re Re Re Do Re Do Re Mi Do Do Do Do Do Sib2 Do Do Do Sib2 Sib2 Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La La Sib2 Do La La La La La La La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi