0

Re La Re La Sol La La Sib2 Sol Re La Re La Sib2 Do Sib2 Sol Re La Re La Sol La La Sib2 Sol Re La Re La Sib2 Do Sib2 Sol Re Do Re Mi Re Fa#3 Do Sib2 Sol Re Do Re Fa#3 Mi Do Mi Do Sib2 Sol Re Do Re Mi Re Fa#3 Do Sib2 Sol Re Do Re Fa#3 Mi Do Mi Do Sib2 Sol Re La Re La Sol La La Sib2 Sol Re La Re La Sol Do Sib2 Sol Re La Re La Sol La La Sib2 Sol Re La Re La Sol Do Sib2 Sol La Sol La Sol Fa Mi Re Mi Do Sib2 Sol La Sol La Sol Fa Mi Re Mi Do Sib2 Sol La Sol La Sol Fa Mi Re Mi Do Sib2 Sol La Sol La Sol Fa Mi Re Mi Do Sib2 Sol La Sib2 La Sol La Sol La Sib2 Do Sib2 Do Re Fa Mi Re Mi Do Re Mi Sol Fa Mi Re Mi Do Sib2 Sol La Sib2 La Sol La Sol La Sib2 Do Sib2 Do Re Fa Mi Re Mi Do Re Mi Sol Fa Mi Re Mi Do Sib2 Sol Re La Re La Sol La La Sib2 Sol Re La Re La Sol Do Sib2 Sol Re La Re La Sol La La Sib2 Sol Re La Re La Sol Do Sib2 Sol La Sol Re Re Do Sib2 Sol La Sol Re Re Do Sib2 Sol La Sol Re Re Do Sib2 Sol La Sol Re Re Do Sib2 Sol Re Sol Fa#3 Mi Fa#3 Sol La Sib2 Do Sib2 La Sol Fa Mi Re Mi Do Re Re Re Re Do Sib2 Sol La Sol Re Re Do Sib2 Sol La Sol Re Re Do Sib2 Sol La Sol Fa Mi Re Mi Do Fa Mi Re Mi Do Fa Mi Re Mi Do Sib2 Sol La Sol Fa Mi Re Mi Do Fa Mi Re Mi Do Fa Mi Re Mi Do Sib2 Sol La Sol Fa#3 Sol Fa#3 Sol La Sol La Fa#3 Sol Mi Re La Sol Fa#3 Sol Fa#3 Sol La Sol Sib La Sol Fa#3 Mi Re Sol Fa#3 Mi Re Fa#3 Sol La Sib2 Do Sib2 La Sol Fa Mi Re Mi Do Re Mi Sol Fa Mi Re Mi Do Re Do Re Mi Re Sol Fa#3 Mi Re Do Re Mi Do Re Do Re Sol Fa#3 Mi Re Do Re Mi Sol Fa#3 Mi Re Mi Do Sib2 La Sol Re Re Do Sib2 La Sol Re Re Do Sib2 La Sol Re Re Do Fa Mi Re Mi Do Fa Mi Re Mi Do Sib2 La Sol Re Re Do Fa Mi Re Mi Do Fa Mi Re Mi Do Sib2

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi