0

La Sol La Fa Mi Re La Mi Sol Mi Re Do La Re Mi Do Re Sib La Sib Sol La La La Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Sib La Sol La Fa Mi Re La Mi Sol Mi Re Do La Re Mi Do Re Sib La Sib Sol La La La La La La La Re Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Sol Fa Mi Fa Mi Re Re Do Mi Re Mi Re Mi Re Do Do Sib Re Do Re Re Do Sib La Do Sib Do Sib Do Sib La Sib Sol La La La Sol Fa Mi Re Do Sib La Sol La Re Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Sol Fa Mi Fa Mi Re Re Do Mi Re Mi Re Mi Re Do Do Sib Re Do Re Re Do Sib La Do Sib Do Sib Do Sib La Sib Sol La La La Sib Do Re Mi Fa Sol La Fa Sol La La La La La Sol Fa La Sol Sol Fa Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Re La Fa Sol La La La La La Sol Fa La Sol Sol Fa Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Re La Re Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Sol Fa Mi Fa Mi Re Re Do La Mi Mi Re Do Do Sib Re Do Re Re Do Sib La Do Sib Do Sib Do Sib La Sib Sol La La La Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Sib La Re Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Sol Fa Mi Fa Mi Re Re Do La Mi Mi Re Do Do Sib Re Do Re Re Do Sib La Do Sib Do Sib Do Sib La Sib Sol La La La Sol Fa Mi Re Do Sib La Sol La Re Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Sol Fa Mi Fa Mi Re Re Do Mi Re Mi Re Mi Re Do Do Sib Re Do Re Re Do Sib La Do Sib Do Sib Do Sib La Sib Sol La La La La La La Re Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Sol Fa Mi Fa Mi Re Re Do Mi Re Mi Re Mi Re Do Do Sib Re Do Re Re Do Sib La Do Sib Do Sib Do Sib La Sib Sol La La La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi