0

Fa Mi Fa Re Mi Do La Mi Re Mi Re Re Do Re Re Sib La Re Re Do Do Sib Sib La Sol Sol La Sib Do Sib La Sib La La La Fa Mi Fa Re Mi Do La Mi Re Mi Re Re Do Re Re Sib La Re Re Do Do Sib Sib La Sol Sol La Sib Do Sib La Sib La La La Mi Fa Sol Fa Mi Mi

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi