0

Re Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Re Fa Mi Fa Re Re Re Re Re Re Re Re Re Do Mi Re Mi Do Do Sib2 Do Do Do Sib2 Do Sib2 Do Do Sib2 Re Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La Sib2 Do La La La La La Sol Fa#3 Sol La La La Re Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Re Fa Mi Fa Re Re Re Re Re Re Re Re Re Do Mi Re Mi Do Do Sib2 Do Do Do Sib2 Do Sib2 Do Do Sib2 Re Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La Sib2 Do La La La La La Sol Fa#3 Sol La La La Sol Sol Sol Do Sib2 Do Do Do Do Sib2 Do Sib2 Do Sib2 Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La La La La La Sol Fa#3 Sol La La La Sol Sol Sol Do Sib2 Do Do Do Do Sib2 Do Sib2 Do Sib2 Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La La La La La Sol Fa#3 Sol La La La Re Mi Mi Do Sib2 Do Sib2 Do Sib2 Do Sib2 Re Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La La La La La Sol Fa#3 Sol La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi