0

Sib2 Do Re Do Do Do Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La La La La Sol Sol Sol Sol Sib2 Do Re Do Do Do Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La La La La Sol Sol Sol Sol Sib2 Do Re Do Do Do Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La La La La Sol Sol Sol Sol Sib2 Do Re Do Do Do Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La La La La Sol Sol Sol Sol Do Re Do Do Mi Re Re Re Do Do Do Sib2 Sib2 Re Do Do Mi Re Re Re Do Do Do Sib2 Sib2 Do Sib2 Sib2 Re Do Do Do Sib2 Sib2 Sib2 La La Sib2 La La Do Sib2 Sib2 Sib2 La La La Do Re Do Do Mi Re Re Re Do Do Do Sib2 Sib2 Re Do Do Mi Re Re Re Do Do Do Sib2 Sib2 Do Sib2 Sib2 Re Do Do Do Sib2 Sib2 Sib2 La La Sib2 La La Do Sib2 Sib2 Sib2 La La La Sib2 Do Re Do Do Do Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La La La La Sol Sol Sol Sol Sib2 Do Re Do Do Do Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La La La La Sol Sol Sol Sol Sib2 Do Re Do Do Do Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La La La La Sol Sol Sol Sol Sib2 Do Re Do Do Do Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La La La La Sol Sol Sol Sol La Re Re Re Re Re Re La La Re Mi Fa Sol Mi Re Re Re Re La La Sib2 Do Re Re Sib2 Do La Do Re Sib2 La Sib2 La La La Sol Sol Sol Sol Do Do Re Re Sib2 Do La Do Re Sib2 La Sib2 La La La Sol Sol Sol Sol Sib2 Do Re Do Re Sib2 Do La Do Re Sib2 La Sib2 La La La Sol Sol Sol Sol Sol Do Sib2 Do Re Sib2 La Sib2 La La La La Re Re Re Re Re Re La La Re Mi Fa Sol Mi Re Re Re Re La La Sib2 Do Re Re Sib2 Do La Do Re Sib2 La Sib2 La La La Sol Sol Sol Sol Do Do Re Re Sib2 Do La Do Re Sib2 La Sib2 La La La Sol Sol Sol Sol Sib2 Do Re Do Re Sib2 Do La Do Re Sib2 La Sib2 La La La Sol Sol Sol Sol Sol Do Sib2 Do Re Sib2 La Sib2 La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi