0

Mi Fa Mi Fa Sol Mi Re Do Re Do Re Mi Do Sib La La Sib Do Re Mi Mi Fa Sol Mi Fa Mi Mi Mi Fa Mi Fa Sol Mi Re Do Re Do Re Mi Do Sib La La Sib Do Re Mi Do Sib Sib La La La La Mi Fa Mi Fa Sol Mi Re Do Re Do Re Mi Do Sib La La Sib Do Re Mi Mi Fa Sol Mi Fa Mi Mi Mi Fa Mi Fa Sol Mi Re Do Re Do Re Mi Do Sib La La Sib Do Re Mi Do Sib Sib La La La La La Sol La La La La La La La Sol Sol La La La Sol La La Sib La Sol Sol La Sol Fa Fa Mi Fa La Mi Fa Fa Fa Fa Fa Sol La La La La La La Sol Sol Fa Mi Mi Mi Mi Mi La Sol La La La La La La La Sol Sol La La La Sol La La Sib La Sol Sol La Sol Fa Fa Mi Fa La Mi Fa Fa Fa Fa Fa Sol La La La La La La Sol Sol Fa Mi Mi Mi Mi Fa La Mi Fa Fa Sol Fa Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi La Mi Fa Fa Sol Fa Mi Mi Fa Mi Re Re Mi Do La Re Do Mi Do Do Do Sib Re Sib La Sib Sib Sib La Sol La Sib La La La La La Mi Fa Fa Sol Fa Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi La Mi Fa Fa Sol Fa Mi Mi Fa Mi Re Re Mi Do La Re Do Mi Do Do Do Sib Re Sib La Sib Sib Sib La Sol La Sib La La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi