0

La Re Mi Re Sib2 Do Re Do Re Mi Re Sib2 Do Re Do Do Mi Re Re Sib2 Do Sib2 Do Re Do
Sib2 Sib2 La Do Sib2 Re Sib2 Do Re Do Sib2 Do Sib2 Sib2 La La La Sib2 La Do Sib2
Sib2 La Do Sib2 Do Sib2 Sib2 La Fa#3 Sol La La La Sib2 Do Re Mi Do Re Mi Mi Mi Mi
Mi Mi Mi Fa Re Fa Sol Fa Sol Mi Re Re Re Mi Do La Do Re Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Fa Re
Fa Sol Fa Sol Mi Re Re Re Mi Do La Do Re Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Fa Re Fa Sol Fa Sol Mi
Re Re Mi Re Mi Do La Do Re Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Fa Re Fa Sol Fa Sol Mi Re Re Re Mi Do
La Re Mi Re Sib2 Do Re Re Mi Re Sib2 Do Re Do Do Mi Re Re Mi Do Re Do Do Sib2 Sib2 La
Do Sib2 Re Sib2 Do Do Sib2 Sib2 La La La Sib2 La Do Sib2 Sib2 Do Sib2 Do Sib2 Sib2 La
La La La La La La Re Mi Re Sib2 Do Re Re Mi Re Sib2 Do Re Do Do Mi Re Re Mi Do Re Do Do
Sib2 Sib2 La Do Sib2 Re Sib2 Do Do Sib2 Sib2 La La La Sib2 La Do Sib2 Sib2 Do Sib2 Do Sib2 Sib2 La La La La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi