0

La Mi Mi Fa Re Re Re Mi Do Do Mi Re Re Re La Do Re Mi Do Do Do Re Sib2 Sib2 Sib2
Re Sib2 Do Do La Sib2 Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Do La La La Do Sib2 Sib2 Sib2 La Sib2
Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Do Do La La La La La La La Mi Mi Fa Re Re Re Mi Do Do Mi Re
Re Re La Do Re Mi Do Do Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Re Sib2 Do Do La Sib2 Do Re Sib2 Sib2
Sib2 Do La La La Do Sib2 Sib2 Sib2 La Sib2 Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Do Do La La La La La
La La Re Re Sol Fa#3 Fa#3 Fa#3 Sol Sol Mi Mi Sol Fa#3 Fa#3 Fa#3 La Fa#3 Fa#3 Sol Mi Mi
Mi Mi Re Re Re Fa#3 Mi Mi Mi La Mi Mi Fa Re Re Re Mi Do Do Mi Re Re Re La Do Re Mi Do
Do Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Re Sib2 Do Do La Sib2 Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Do La La La Do Sib2
Sib2 Sib2 La Sib2 Do Re Sib2 Sib2 Sib2 Do Do La La La La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi