0

Re Do Re Mi Re Mi Do Do Sib2 Do Sib2 Do Re Do Re Sib2 Sib2 La La Do Sib2 Sib2
La Do Sib2 Sib2 La La La La La La La La Re Do Re Mi Re Mi Do Do Sib2 Do Sib2
Do Re Do Re Sib2 Sib2 La La Do Sib2 Sib2 La Do Sib2 Sib2 La La La La La La
La La La Fa#3 Sol La Do Sib2 La La Do Sib2 La La La La La Do Sib2 La La Sol
Fa#3 Sol Fa#3 Sol Fa#3 Sol Fa#3 Sol La Do Sib2 La La Do Sib2 La La La La La
Do Sib2 La La Sol Fa#3 Sol Fa#3 Sol Fa#3 Sol Fa#3 Sol La Sib2 La La Sol Sol
Fa#3 Sol Mi Mi Re Re Sol Re Re Re Do Re Mi Re Re Re Re Do Do Sib2 Sib2 Do Re
Do Re Sib2 Sib2 La La Do Sib2 Sib2 La Do Sib2 Sib2 La La La La La La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi