0

La La La La Sol La Sol La La La Sol La Sol La La La Sol La Sol La La La Sib2 Re Sib2
Do Do Sib2 Sib2 La Sol La La La La La Sib2 Re Sib2 Do Do Sib2 Sib2 La Sol La La La La
La Sol La Sol La La La Sol La Sol La La La Sol La Sol La La La Sib2 Re Sib2 Do Do Sib2
Sib2 La Sol La La La La La Sib2 Re Sib2 Do Do Sib2 Sib2 La Sol La La La La La La La La
La Sol La Sol La La La Sol La Sol La La La Sol La Sol La La La Sib2 Re Sib2 Do Do Sib2
Sib2 La Sol La La La La La Sib2 Re Sib2 Do Do Sib2 Sib2 La Sol La La La La La Sol La Sol
La La La Sol La Sol La La La Sol La Sol La La La Sib2 Re Sib2 Do Do Sib2 Sib2 La Sol La
La La La La Sib2 Re Sib2 Do Do Sib2 Sib2 La Sol La La La La La La Sib2 Do Do Do Do Do Re
Mi Fa Mi Re Mi Fa Mi Re Do Sib2 La Sib2 La La Sib2 Re Sib2 Do Do Do Do Do Do Do Do Do Mi
Fa Fa Fa Fa Fa Mi Fa Mi Mi La Sol La Fa Sol Mi Fa Mi Re Do Sib2 La Sib2 La La La La Sib2
Re Sib2 Do Re Do Do Sib2 Sib2 La Sol La La La La La La Sib2 Re Sib2 Do Re Do Re Do Re Sib2
Sib2 Sol La La La La Sol La Sol Mi Fa Fa Fa Fa Fa Mi Fa Mi Mi La Sol La Fa Sol Mi Fa Mi Re
Do Sib2 La Sib2 La La La La Sib2 Re Sib2 Do Re Do Do Sib2 Sib2 La Sol La La La La La La Sib2
Re Sib2 Do Re Do Re Do Re Sib2 Sib2 Sol La La La La Sol La Sol

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi