0

La La La La La Sol Fa#3 Sol Mi Mi Do Mi Re Re Re Re Sib2 Do Sib2 Do Re Sib2
La La La La La La Sol Fa#3 Sol Mi Mi Do Mi Re Re Re Re Sib2 Do Sib2 Do Re Sib2
La Sib2 Do Re Re Do Mi Re Re Re Sib2 Do Do Do Sib2 Do Re Sib2 La Sol Do Do Do Sib2
Do Re Sib2 La La La La La La Mi Do Re Sib2 Do Re Re Do Mi Re Re Re Sib2 Do Do Do Sib2
Do Re Sib2 La Sol Do Do Do Sib2 Do Re Sib2 La La La La La La La La Fa#3 Sol Fa#3 La Sol
Sol Fa#3 Fa#3 Fa#3 Mi Sol Fa#3 Fa#3 Mi Fa#3 Sol Mi Re Fa Mi Mi Re Mi Re Re Do Mi Re Re Fa#3
Sol Fa#3 La Sol Sol Fa#3 Fa#3 Fa#3 Mi Sol Fa#3 Fa#3 Mi Fa#3 Sol Mi Re Fa Mi Mi Re Mi Re Re Do
Mi Re Re Sib2 Do Re Re Do Mi Re Re Sib2 Do Do Sib2 Do Sib2 Do Re Sib2 La Sol Do Sib2 Do Re Sib2
La La La La La La Mi Do Re Sib2 Do Re Re Do Mi Re Re Sib2 Do Do Sib2 Do Sib2 Do Re Sib2 La Sol Do
Sib2 Do Re Sib2 La La La La La La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi