0

Sib2 Do Re Re Re Do Sib2 Do Sib2 Do Re Sib2 Do Sib2 Re Sib2 Do Sib2 La La La Re Sib2 Do
Sib2 Re Sib2 Do La La La La Sib2 Do Sib2 La La La La La La La Mi Re Mi Do Re Re Do Re
Mi Re Mi Do Sib2 Do Sib2 Do Re Sib2 Do Sib2 Re Sib2 Do Sib2 La Sib2 La Sib2 Re Sib2 Do
Sib2 Re Sib2 Do La La La La Do Re Sib2 La La La La La La La La La Sib2 Do Re Re Do Sib2
Sib2 Re Re Do Re Do Re Mi Re Do Sib2 Sib2 Re Re Re Do Re Mi Re Do Sib2 Do Sib2 Do Do Sib2
Do Sib2 Do Re Do Sib2 Sib2 Do Sib2 Do Re Do Re Mi Re Do Sib2 Do Sib2 Sib2 La Do Re Sib2 Do
Sib2 Re Sib2 Do Sib2 La La Sib2 Re Sib2 Do Sib2 Do Re Do La La La La Sib2 Do Sib2 La La La
La La La La Sib2 Do Re Do Re Mi Re Do Sib2 Do Sib2 Sib2 La Do Re Sib2 Do Sib2 Re Sib2 Do Sib2
La La Sib2 Re Sib2 Do Sib2 Do Re Do La La La La Sib2 Do Sib2 La La La La La La La Sib2 Do Re Do
Re Do Re Do Sib2 Do Sib2 Re Re Do Re Do Re Mi Re Do Sib2 Do Sib2 Re Re Do Re Do Re Mi Re Do Sib2
Do Sib2 Sib2 La Do Do Sib2 Do Sib2 Do Re Do Sib2 Sib2 Do Sib2 Do Re Do Re Mi Re Do Sib2 Do Sib2
Sib2 La Do Re Sib2 Do Sib2 Re Sib2 Do Sib2 La La La Do Sib2 Do Do Sib2 Do Re Do La La La La Sib2
Do Sib2 La La La La La La La Sib2 Do Re Do Re Mi Re Do Sib2 Do Sib2 Sib2 La Do Re Sib2 Do Sib2 Re
Sib2 Do Sib2 La La La Do Sib2 Do Do Sib2 Do Re Do La La La La Sib2 Do Sib2 La La La La La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi