0

Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Fa Fa Sol Fa Mi Re Mi Fa Fa Sol Fa Mi Re Re Re
Do Re Mi Do Do Do Do Do Do Do Do Mi Fa Fa Sol Fa Mi Re Re Re Do Re
Mi Do Do Do Do Sib Do Re Sib Sib Sib Sib La Sib Do La La La La La La
La La Mi Fa Fa Sol Fa Mi Re Re Re Do Re Mi Do Do Do Do Sib Do Re Sib
Sib Sib Sib La Sib Do La La La La La La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi