0

La Fa#3 Sol La La La Sib2 Do Re Sib2 Sib2 Re Re Sib2 Do Do La La Sib2 Do
La La Do Do Sib2 Do Sib2 Sib2 La La La La Fa#3 Sol La La La Sib2 Do Re
Sib2 Sib2 Re Re Sib2 Do Do La La Sib2 Do La La Do Do Sib2 Do Sib2 Sib2
La La La La Fa#3 Sol La La La Sib2 Do Re Sib2 Sib2 Re Re Sib2 Do Do La
La Sib2 Do La La Do Do Sib2 Do Sib2 Sib2 La La La La Fa#3 Sol La La La
Sib2 Do Re Sib2 Sib2 Re Re Sib2 Do Do La La Sib2 Do La La Do Do Sib2 Do
Sib2 Sib2 La La La La Fa#3 Sol La La La Sib2 Do Re Sib2 Sib2 Re Re Sib2
Do Do La La Sib2 Do La La Do Do Sib2 Do Sib2 Sib2 La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi