0

Sol La La La La Sol La Sib2 Do Do Do Do Re Re Re Sib2 Re Do Do
Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La Sol La La La La Sol La Sib2 Do Do
Do Do Re Re Re Sib2 Re Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La Re Re
Re Sib2 Re Do Do Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do Sib2 Do La La Do Do Sib2
Do Re Sib2 La La La La La La La Re Re Re Sib2 Re Do Do Sib2 Sib2
Sib2 Sib2 Do Sib2 Do La La Do Do Sib2 Do Re Sib2 La La La La La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi