0

La Do Re Mi Mi Mi Fa Mi Re Re Re Mi Fa Fa Fa Fa Mi Sol Fa Mi Mi Mi Re Re Re Mi
Do Do Re Do Mi Mi Re Re Re Sib2 Do Re Do Sib2 Sib2 Do Sib2 Re Re Sib2 Do Do Sib2
Sib2 Do Sib2 La La Sib2 La Do Do Sib2 Sib2 Sib2 La La La La La La La La Do Re Mi
Mi Mi Fa Mi Re Re Re Mi Fa Fa Fa Fa Mi Sol Fa Mi Mi Mi Re Re Re Mi Do Do Re Do Mi
Mi Re Re Re Sib2 Do Re Do Sib2 Sib2 Do Sib2 Re Re Sib2 Do Do Sib2 Sib2 Do Sib2
La La Sib2 La Do Do Sib2 Sib2 Sib2 La La La La La La La La Do Re Mi Mi Mi Mi Re
Re Mi La Do Re Mi Mi Mi Mi Re Re Mi La Do Re Mi Mi Mi Mi Re Re Mi Fa Fa Fa Mi Sol
Fa Mi Mi Mi Re Re Mi Do Do Re Do Mi Mi Re Re Re Sib2 Do Do Sib2 Sib2 Do Sib2 Re Re
Sib2 Do Do Sib2 Sib2 La La Sib2 La Do Do Sib2 Sib2 Sib2 La La La La Do Re Mi Mi Mi Mi
Re Re Mi Fa Fa Fa Mi Sol Fa Mi Mi Mi Re Re Mi Do Do Re Do Mi Mi Re Re Re Sib2 Do Do
Sib2 Sib2 Do Sib2 Re Re Sib2 Do Do Sib2 Sib2 La La Sib2 La Do Do Sib2 Sib2 Sib2 La La La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi