0

La Do Re Re Mi Re Do Re La Re Re Mi Re Mi Do Do Sib2 Do Re Sib2 La Do Re Do Re
Do Do Sib2 La La La Sib2 La Sib2 Do La La Sib2 Sol La Sib2 Do La Do Re Re Mi Re
Do Re La Re Re Mi Re Mi Do Do Sib2 Do Re Sib2 La Do Re Do Re Do Do Sib2 La La La
Sib2 La Sib2 Do La La La La La Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Sol Mi Mi Mi Fa Re Re Mi Do Re
Do Re Mi Re Mi Re Re Do Sib2 La Sib2 Do Re Do Re Do Sib2 La Sib2 La La La Mi Mi Mi
Mi Mi Mi Mi Sol Mi Mi Mi Fa Re Re Mi Do Re Do Re Mi Re Mi Re Re Do Sib2 La Sib2 Do Re Do Re Do Sib2 La Sib2 La

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi